Kurs matematyki przeznaczony dla klasy 6 Szkoły Podstawowej