Kurs matematyki przeznaczony dla klasy 7 Szkoły Podstawowej