Kurs przeznaczony dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej

Kurs przeznaczony dla klasy 2 Oddziałów Gimnazjalnych

Kurs przeznaczony dla uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej

Kurs przeznaczony dla uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej